Informujemy, że od 3 stycznia 2017 r. zostanie wznowiona kontrola wnoszenia opłat za parkowanie w Podstrefie C przy ul. Kościuszki w Gnieźnie