Właściciel pojazdu lub kierujący nim, który nie zgadza się z nałożeniem opłaty dodatkowej może wnieść reklamację/odwołanie od wystawionego dokumentu wezwania na adres:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno
lub drogą elektroniczną:
email: bsp@gniezno.eu

W reklamacjach/odwołaniach prosimy o podanie:
• imienia i nazwiska
• numeru wezwania
• numeru rejestracyjnego pojazdu
• danych kontaktowych
• uzasadnienia złożenia odwołania

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura SPP w Gnieźnie.