Właściciel pojazdu lub kierujący nim, który nie zgadza się z nałożeniem opłaty dodatkowej może wnieść wniosek reklamacyjny od wystawionego dokumentu wezwania na adres:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno

lub na adres skrzynki ePUAP

albo drogą elektroniczną:
email: bspp@parkowanie.gniezno.pl

W  formularzu zgłoszenia prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska
  • numeru wezwania
  • numeru rejestracyjnego pojazdu
  • danych kontaktowych (adresowych)
  • uzasadnienia złożenia podania
  • własnoręczne podpisanie podania

W przypadku złożenia formularza zgłoszenia w formie elektronicznej dodatkowo

  • wyrażenie zgody na odpowiedź na wskazany adres poczty elektronicznej

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura SPP w Gnieźnie.