Przypominamy, że siedziba Biura Strefy Płatnego Parkowania znajduje się obecnie przy .
Godziny przyjmowania Interesantów od 7.30 do 12.30 i od 14.00 do 19.00