PODSTREFA  A (czerwona)
1) minimalna opłata za ¼ h 1,00 zł
2) za pierwszą godzinę: 4,00 zł
3) za drugą godzinę: 4,40 zł
4) za trzecią godzinę: 4,80 zł
5) za czwartą i każdą następną: 4,00 zł

 PODSTREFA  B (żółta):
1) minimalna opłata za ¼ h 0,80 zł
2) za pierwszą godzinę: 2,50 zł
3) za drugą godzinę: 2,90 zł
4) za trzecią godzinę: 3,30 zł
5) za czwartą i każdą następną: 2,50 zł

PODSTREFA  C (zielona)
obowiązują wyłącznie opłaty jednorazowe z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz ograniczenie czasowe postoju pojazdu maksymalnie do 2h.
1) minimalna opłata za ¼ h 0,50 zł
2) za pierwszą godzinę 1,80 zł
3) za drugą godzinę 2,00 zł