Od pierwszego czerwca 2019 roku gnieźnianie powinni zwrócić uwagę na zmiany w Strefie Płatnego Parkowania. Radni miejscy na ostatniej sesji przyjęli uchwałę dotyczącą właśnie tych zmian. Do SPP wprowadzono kilka nowych ulic i zmieniono stawki w podstrefach B i C.

Strefa Płatnego Parkowania na wniosek mieszkańców zostanie rozszerzona o następujące ulice: św. Michała, Chociszewskiego, Jasną, bł. Jolenty, Świętokrzyską oraz Żuławy. Ulice te zostały włączone do podstrefy B, żółtej. C.

Zmianom ulegną także stawki za postój w poszczególnych strefach:
Podstrefa B (żółta)
minimalna opłata za 15 min – 0,50 zł
pierwsza godzina – 2,20 zł
druga godzina – 2,60 zł
trzecia godzina – 3,10 zł
czwarta i następne godziny – 2,20 zł
Podstrefa C (zielona)
Minimalna opłata za 15 min – 0,30 zł
Pierwsza godzina 1,40 zł
Druga godzina 1,60 zł

Od czerwca będzie także można wykupić tygodniowy abonament w cenie 50 zł, który będzie uprawniał do postoju w podstrefach A i B.

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie rotacji w wymienionych wyżej strefach, by pozostawiającym pojazdy na krótki okres czasu łatwiej było znaleźć wolne miejsce, a osoby pozostawiające auta na dłuższy czas zachęcić do pozostawienia ich nieco dalej, na jednym z bezpłatnych parkingów wokół centrum.