Zadwoń do nas:

61 426 69 04
lub 887 029 112

Napisz do nas:

bspp@parkowanie.gniezno.pl

Właściciel pojazdu lub kierujący nim, który nie zgadza się z nałożeniem opłaty dodatkowej może wnieść wniosek reklamacyjny od wystawionego dokumentu wezwania na adres:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno

albo drogą elektroniczną:
email: bspp@parkowanie.gniezno.pl

lub na adres skrzynki ePUAP:
/BiuroSPPGniezno/SkrytkaESP

W  formularzu zgłoszenia prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska
 • numeru wezwania
 • numeru rejestracyjnego pojazdu
 • danych kontaktowych (adresowych)
 • uzasadnienia złożenia podania
 • własnoręczne podpisanie podania

W przypadku złożenia formularza zgłoszenia w formie elektronicznej dodatkowo

 • wyrażenie zgody na odpowiedź na wskazany adres poczty elektronicznej

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura SPP w Gnieźnie.

Przypadki braku podstaw do anulowania wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej

 • postój pojazdu niezgodny z obowiązującymi przepisami
 • brak drobnych środków do wykupienia biletu w parkomacie
 • brak opłaty lub przekroczenie wykupionego czasu z powodu
  np. spotkań rodzinnych lub służbowych, wizyty u lekarza, zakupów, dostawy rzeczy itp.)
 • brak czasu na wykupienie biletu, rozmienianie pieniędzy,
 • kierowca nie zauważył prawidłowego oznakowania poziomego
  i pionowego w obszarze SPP
 • kierowca nie zauważył parkomatu,
 • korzystanie z karty parkingowej osoby niepełnosprawnej poza miejscem wyznaczonym stosowną kopertą
 • dostawa towarów (poza miejscem do tego przeznaczonym),
 • przestój w celu załadunku/rozładunku,
 • awaria pojazdu –  ewentualny fakt  musi być niezwłocznie zgłoszony kontrolerowi lub telefonicznie do Biura SPP
 • przesłuchanie w charakterze świadka na Komendzie Powiatowej Policji
 • błędny nr rejestracyjny pojazdu, opłata na inny pojazd
 • awaria aplikacji mobilnej lub platformy bankowej
 • awaria parkomatu
 • bilet parkingowy z innej Podstrefy (oprócz przypadków wskazanych
  Uchwale nr IX/70/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie)
Skip to content