Od  1 kwietnia 2021 r. zmieniają się stawki opłat dodatkowych w Strefie Płatnego Parkowania w Gnieźnie.

  1. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP – 180 zł
  2. W przypadku bezzwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania.
  3. W przypadku przektoczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie A, B, C i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18:00 lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania – 50 zł