W związku z procesem realizacji dodatkowego czytelnego oznakowania
parkomatów, znajdujących się w obrębie Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie, Biuro SPP w Gnieźnie zrealizowało montaż, przy każdym z parkomatów, masztów z dwustronnymi tablicami informacyjnymi.

Maszty informacyjne mając pomóc kierowcom parkującym w Strefie Płatnego Parkowania niezwłocznie ustalić miejsca posadowienia parkomatu w danej podstrefie.


Przypominamy, że oprócz wykupienia biletu w parkomatach najbardziej wygodnym sposobem na dokonanie płatności za postój pojazdu w SPP w Gnieźnie jest korzystnie
z dostępnych aplikacji mobilnych SkyCash. moBilet i ePar.