W związku z wprowadzaniem przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie elektronicznego systemu kontroli, zmienia się wygląd wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Dotychczasowe ręcznie wypisywane wezwania zostaną zastąpione wydrukami.

Będą dwa rodzaje wydruków:
– za postój nieopłacony oraz postój po czasie.

Na każdym z wydruków będzie umieszczone logo, nr rejestracyjny pojazdu, informacje o godzinie i miejscu postoju, a także informacje o wysokości opłaty dodatkowej oraz dane kontaktowe i numer konta bankowego. ​

O dzisiaj tj. 23 lutego 2017 r. – wezwania będą wystawiane jeszcze dwutorowo – ręcznie lub elektronicznie (dla części kontrolerów)

Od 1 marca 2017 r. wszystkie wezwania będą już tylko w formie wydruków elektronicznych.

Kończy to etap 2 – miesięcznego testowania programu i ponad 50 wprowadzonych aktualizacji i zmian.

W załączeniu podglądowe zdjęcia.

W kolejnym etapie zmian planowane jest wprowadzenie wydruków elektronicznych dla abonamentów i identyfikatorów.

Wydruk elektroniczny Wzory wydruków