Na większości wlotowych ulic do centrum Miasta Gniezna posadowione są już tablice informujące o obszarze Stref Płatnego Parkowania. Ostatnio na ulicy 3 Maja oraz na wiadukcie im. Ks. Jerzego Popiełuszki