W Pierwszej Stolicy Polski 5 czerwca 2017 roku rozpoczęło się odtwarzanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie takie miejsca otrzymają tło koloru niebieskiego, a także znaki P-20 i P-24 koloru białego.

20170605_111126 20170605_113221 20170605_113310

W tej technologii odtworzone zostaną prawie wszystkie stanowiska dla osób niepełnosprawnych na drogach gminnych i drogach wewnętrznych stanowiących własność Miasta Gniezna, z wyjątkiem pięciu stanowisk znajdujących się na nawierzchni wykonanej z kamiennej kostki brukowej.