W ścisłym centrum Miasta Gniezna wykonano dodatkowe oznakowanie poziome w formie powierzchni wyłączonych, które znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.