Niezbędne informacje o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie można obecnie wyszukać za pomocą aplikacji InfoParking.

Aplikacja ułatwia poruszanie się po płatnej strefie również w innych miastach.