UWAGA!

Od dnia 20.11.2020 r. ponownie udostępnione zostaną miejsca postojowe na skwerze przy Szpitalu na ul. Św. Jana.

Jest to związane z przeniesieniem punktu poboru wymazów na ul. Strumykowa.

Jednocześnie wznowiona zostanie kontrola dokonywanych płatności za postój pojazdów tym miejscu👇