Strażnicy Miejscy w Gnieźnie kontynuują współpracę z Biurem Strefy Płatnego Parkowania. Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z tego, ze łamie również przepisy prawa o ruchu drogowym stawiając samochody poza obszarem strefy wyznaczonym znakami pionowymi i poziomymi. Straż Miejska apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów.

Pojazdy parkowane są w nieprzepisowej odległości przed i za przejściami dla pieszych, na samych przejściach, na skrzyżowaniach, w zatoczkach autobusowych, w pasach zieleni, trawnikach, zastawiane są chodniki, uniemożliwiając poruszanie się pieszych. Kierowcy postępują tak, aby uniknąć opłat za parkowanie, za co grożą kary wg cennika Biura SPP, ale chyba nie zdają sobie sprawy, że sankcje karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego są zdecydowanie wyższe. Straż Miejska apeluje o rozwagę i rozsądek. Przestrzegajmy przepisów obowiązującego prawa. W przypadkach blokowania skrzyżowań, wyjazdów z posesji strażnicy stosują i stosować będą blokady na koła unieruchamiając w ten sposób pojazd. Najczęściej dochodzi do tego typu przypadków w centrum miasta, na ulicach Franciszkańskiej, Podgórnej, Św.Wojciecha, Tumskiej, Dąbrówki, Łubieńskiego, Chrobrego, w rejonie targowisk, 3 Maja, Grzybowo, Cierpięgi, Św. Wawrzyńca, Sienkiewicza.

Jednocześnie Straż Miejska przypomina wszystkim użytkownikom dróg o bezpłatnych parkingach na terenie miasta. Kierowcom chcącym zaparkować w rejonie Katedry udostępniono miejsca na parkingu katedralnym na ul. Słomianka, przy Pałacu Prymasowskim oraz na parkingu strzeżonym na ul. Łaskiego, gdzie każdy udający się do Katedry podczas nabożeństw może skorzystać z bezpłatnego pozostawienia pojazdu przez 1,5h. Dodatkowo jeszcze w tym roku Miasto Gniezno umożliwi pozostawianie pojazdów na parkingu przylegającym do Placu Św. Wojciecha.