W 2021 roku Strefa Płatnego Parkowania w Gnieźnie obchodzi swój jubileusz 25-lecia (1996-2021), który przypada dokładnie na dzień 21 czerwca 2021 roku.

 Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat doszło do wielu zmian w zakresie przede wszystkim funkcjonowania Biura SPP, prowadzonego procesu kontroli poprawności dokonywanych płatności za postój pojazdu, wysokości opłat, sposobu zakupu biletów czy też świadomości kierowców odnośnie słuszności i celowości wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Gniezna. W latach 2016-2021 zaszły zmiany odnośnie struktury organizacyjnej w SPP, wprowadzono także elektroniczne wydruki wezwań oraz mobilny system kontroli prawidłowości dokonanych opłat za parkowanie. Rozszerzono do pięciu dostępnych operatorów aplikacji mobilnych, ułatwiających zdalne dokonywanie  płatności za postój pojazdu.

Obecny sposób dokonywania opłat za postój pojazdu w SPP:

  1. poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze,
  2. poprzez wykupienie karty abonamentowej w Kasie Biura,
  3. poprzez wykupienie identyfikatora dla mieszkańca Strefy w Kasie Biura,
  4. poprzez płatności mobilne za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego (aplikacja  Skycash,  moBILET,  ePark, Pango i Mpay)         

Od dnia 21 do dnia 24 czerwca 2021 r. Biuro SPP przeprowadzi akcje promocyjne związane z możliwością zainstalowania i korzystania z aplikacji mobilnych, dzięki którym można dokonać w sposób szybki, oszczędny i wygodny płatności za postój pojazdu w SPP. Każdy kierowca, który w w/w terminie pojawi się w siedzibie Biura SPP otrzyma jeden
z przygotowanych specjalnie gadżetów wraz z promocyjnym voucherem na skorzystanie z aplikacji mobilnej (*liczba gadżetów ograniczona). W jubileusz włączą się nasi partnerzy m.in. dostawcy aplikacji mobilnych: SkyCash, moBilet, Pango. mPay i ePark.

Zarys historyczny:

Początki wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach w mieście Gnieźnie sięgają Uchwały Nr XX/146/96 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 czerwca 1996 r.w sprawie: określenia miejsc i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w centrum Miasta Gniezna, utworzono obszar zwany Strefą Ograniczonego Postoju. W 2000 roku uchwałą Nr XXIII/253/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 8 grudnia 2000 r. został zmieniony Statut Miasta Gniezna w pkt. Jednostki budżetowe – Biuro Strefy Ograniczonego Postoju otrzymało nowe brzmienie na Biuro Strefy Parkowania oraz został uchwalony Regulamin Organizacyjny Biura Strefy Parkowania w Gnieźnie, określający zakres przedmiotowy działania Biura, administrującego Strefą Parkowania w Gnieźnie. Uchwałą Nr XLIX/596/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie wprowadzono możliwość opłacania postoju za pomocą płatności mobilnych przy użyciu telefonu komórkowego. Stawki opłat nie uległy zmianie. Od  01 stycznia  2016 r. nastąpiło rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania oraz podział na podstrefy A, B i C. Zmieniły się godziny obowiązujące w strefie. Kolejne rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania nastąpiła od dnia 01 czerwca 2019 roku.